شرکت تعاونی دفاتر پیشخوان خراسان رضوی با سهامداری مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت و با تعداد ۷۰۰ دفتر در سطح استان خراسان رضوی در راستای ساماندهی بستر فعالیت های اقتصادی دفاتر و پشتیبانی از آنها تاسیس گردیده و شروع به کار نموده است. از اهداف اصلی شرکت تعاونی توسعه کسب و کار و اشتغال زایی با کمک دفاتر می باشد. در همین راستا کلاس های آموزشی را با توجه به نیازهای مجموعه طراحی و برگزار نموده که افراد مستعد و جویای کار که حداقل شاخص های لازم را داشته باشند با ثبت نام از طریق فراخوان و پس از طی دوره آموزشی جذب بازار کار می‌شوند. فرایند توسعه در قالب باشگاهی نیز تعریف و بهره برداری می گردد بدین صورت که در این باشگاه تمامی تولیدات اعضا اعم از تولید کالا یا خدمت در معرض فروش قرار داده می شود و سایر اعضا و یا مردم و هم وطنان میتوانند در بس…