با سلام
احتراماً پیرو اطلاعیه فراخوان همکاری با مجموعه "تاپیشخوان" بدین وسیله از افرادی که تقاضای همکاری دارند درخواست میشود فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایند تا برای دعوت به کلاسهای آموزشی و سپس اشتغال و کارآفرینی متقاضی محترم در ازای پرداخت هزینه کلاس اقدام گردد.